میزان کلر در آب آشامیدنی اشترینان بروجرد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری ایرنا به موجب تلخ شدن و بوی شدید کلر آب اشترینان بروجرد از روز (سه شنبه) ،شهروندان این شهر ناچار به استفاده از آب معدنی شدند. به گفته یکی از شهروندان اشترینان (عباس گودرزی) بعد از اینکه متوجه تغییر مزه آب شدیم به ناچار از آب معدنی برای آشامیدن استفاده کردیم. بخشدار اشترینان نیز ضمن تایید مشکل افزایش کلر در آب آشامیدنی شهر افزود: آب آشامیدنی اشترینان از طریق سه حلقه چاه تامین می شود که خارج شدن 2 حقله از این چاه ها از مدار باعث افزایش بیش از حد کلر در آب آشامیدنی شهر اشترینان شد.
21 می, 2016

به گزارش خبرگزاری ایرنا به موجب تلخ شدن و بوی شدید کلر آب اشترینان بروجرد از روز (سه شنبه) ،شهروندان این شهر ناچار به استفاده از آب معدنی شدند.
به گفته یکی از شهروندان اشترینان (عباس گودرزی) بعد از اینکه متوجه تغییر مزه آب شدیم به ناچار از آب معدنی برای آشامیدن استفاده کردیم.
بخشدار اشترینان نیز ضمن تایید مشکل افزایش کلر در آب آشامیدنی شهر افزود: آب آشامیدنی اشترینان از طریق سه حلقه چاه تامین می شود که خارج شدن ۲ حقله از این چاه ها از مدار باعث افزایش بیش از حد کلر در آب آشامیدنی شهر اشترینان شد.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.