مردم میانه با مشکل تامین آب آشامیدنی مواجه هستند

بنا به اظهار شبکه اطلاع رسانی راه دانا آب مصرفی مردم میانه در به طور متوسط در یک ساعت حدود 1800 متر مکعب می باشد که در حال حاضر بخش عظیمی از این حجم از آب چاه تامین می شود . مردم این منطقه مدتهای مدیدی است که با مشکل آب شرب ناسالم دست و پنجه نرم می کنند به طوری که ناچار به تردد در جاده های پرپیچ و خم از سمت تبریز و تهران برای تامین آب شرب مصرفی خود از طریق چشمه می باشند. در دور ششم نمایندگان در مجلس مجوز احداث دو سد برای تامین آب شرب در حواشی میانه اخذ گردیده است که احداث این دو سد نیز با مشکلاتی از قبیل هزینه های سنگینی که بابت انتقال آّب از سدهای مذکور روبرو است مقرر گردید تا ...
22 فوریه, 2015

بنا به اظهار شبکه اطلاع رسانی راه دانا آب مصرفی مردم میانه در به طور متوسط در یک ساعت حدود ۱۸۰۰ متر مکعب می باشد که در حال حاضر بخش عظیمی از این حجم از آب چاه تامین می شود .
مردم این منطقه مدتهای مدیدی است که با مشکل آب شرب ناسالم دست و پنجه نرم می کنند به طوری که ناچار به تردد در جاده های پرپیچ و خم از سمت تبریز و تهران برای تامین آب شرب مصرفی خود از طریق چشمه می باشند.
در دور ششم نمایندگان در مجلس مجوز احداث دو سد برای تامین آب شرب در حواشی میانه اخذ گردیده است که احداث این دو سد نیز با مشکلاتی از قبیل هزینه های سنگینی که بابت انتقال آّب از سدهای مذکور روبرو است مقرر گردید تا آب سالم برای این مردم از سد دیگری استخراج گردد .
با این حال پروژه احداث سد سوم برای تامین آب مصرفی مردم میانه در سال ۹۱ متوقف شد و بعد از آن پروژه دیگری در دست احداث است که هنوز به مرحله پایان نرسیده است .

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.