فرسودگی ۵۰ درصد از لوله های آب روستاهای سمنان

 منصور کشاورزیان: با اشاره به این که دستکم 220 میلیارد ریال برای بهسازی و نوسازی شبکه فرسوده توزیع و انتقال آب مناطق روستایی استان نیاز است،  اظهارداشت: به طور متوسط 60 درصد از آب تولیدی مناطق روستایی را به دلیل عمر بالای 40 سال شبکه انتقال و توزیع نمی توان اندازه گیری کرد و باید برای جلوگیری از هدر رفت آب در این بخش نهادهای مربوط اعتبار لازم را در اختیار این شرکت قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: عواملی مانند انشعاب‌های غیرمجاز، فرسودگی و عمر بالای تاسیسات شبکه توزیع، منجر به هدررفت آب آشامیدنی می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سمنان با تاکید بر بومی سازی فناوری آب شیرین کن ها، بیان داشت: نگاه سیاسی از طرح انتقال آب بین حوزه ای به استان برداشته شود و باید آن را به دست کارشناسان سپرد. 284 روستاهای استان سمنان با استفاده از 133 حلقه چاه، 91 دهنه چشمه و 15 رشته قنات تامین آب می شود.
منبع: ایرنا