سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)

فاضلاب هاي بيمارستاني وارد آب پایتخت می شوند

به گفته رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران : فاضلاب هاي بيمارستاني وارد شبکه آب هاي سطحي و چاه هاي جذبي می شوند و اين موضوع عامل اصلی آلودگي آب و ميوه درختان مي باشد. محمد سالاری افزود روزانه 90 تن زباله بيمارستاني در پايتخت تولید می شود که 40 درصد بيمارستان هاي شهر مجهز به سیستم تصفيه خانه نیستند ، همچنین سیستم مکانیزه و مکان مشخصی برای دفع زباله هاي آنها وجود ندارد . بنا به اظهار سالاري با اشاره به اين مطلب که موضوع نيترات موجود در آب باید توسط وزارت بهداشت شفاف سازی شود . وی افزود : وزارت بهداشت موظف به پاسخگویی به مردم در رابطه با آلودگي آب، سونامي سرطان و وجود پالم در لبنيات می باشد .
21 می, 2015

به گفته رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران : فاضلاب هاي بيمارستاني وارد شبکه آب هاي سطحي و چاه هاي جذبي می شوند و اين موضوع عامل اصلی آلودگي آب و ميوه درختان مي باشد.
محمد سالاری افزود روزانه ۹۰ تن زباله بيمارستاني در پايتخت تولید می شود که ۴۰ درصد بيمارستان هاي شهر مجهز به سیستم تصفيه خانه نیستند ، همچنین سیستم مکانیزه و مکان مشخصی برای دفع زباله هاي آنها وجود ندارد .
بنا به اظهار سالاري با اشاره به اين مطلب که موضوع نيترات موجود در آب باید توسط وزارت بهداشت شفاف سازی شود .
وی افزود : وزارت بهداشت موظف به پاسخگویی به مردم در رابطه با آلودگي آب، سونامي سرطان و وجود پالم در لبنيات
می باشد .

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز دارید؟با ما گفتگو کنید