شرایط آبی ایران بقای این کشور را تهدید می کند

به گزارش پایگاه تحلیلی خبر وزیرنیرو (حمیدچیت چیان) در کنفرانس ملی اقتصاد آب اظهار داشت: ادامه حیات و تمدن و بقای ایرانی به دلیل شرایط آبی کشور در معرض تهدید است ، تامین آب برای شرب مردم به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است و آب بعضی مناطق موادی مانند نیترات و نیتریت و فلزات سنگین دارد که قبل از انتقال باید با صرف هزینه های زیاد تصفیه شود. مهمترین اظهارات وزیر نیرو در اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب به شرح ذیل می باشد: علی رغم ساخت سدهای مختلف ، بازهم در تامین آب شرب مردم با مشکل مواجه هستیم . بر اساس مطالعات تا سال 2030 میزان نیاز آب در کره زمین 40 درصد نسبت به میزان فعلی افزایش میابد که این موضوع باعث ایجاد نگرانی برنامه ریزان آب در سطح ...
27 جولای, 2016

به گزارش پایگاه تحلیلی خبر وزیرنیرو (حمیدچیت چیان) در کنفرانس ملی اقتصاد آب اظهار داشت: ادامه حیات و تمدن و بقای ایرانی به دلیل شرایط آبی کشور در معرض تهدید است ، تامین آب برای شرب مردم به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است و آب بعضی مناطق موادی مانند نیترات و نیتریت و فلزات سنگین دارد که قبل از انتقال باید با صرف هزینه های زیاد تصفیه شود.
مهمترین اظهارات وزیر نیرو در اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب به شرح ذیل می باشد:
علی رغم ساخت سدهای مختلف ، بازهم در تامین آب شرب مردم با مشکل مواجه هستیم .
بر اساس مطالعات تا سال ۲۰۳۰ میزان نیاز آب در کره زمین ۴۰ درصد نسبت به میزان فعلی افزایش میابد که این موضوع باعث ایجاد نگرانی برنامه ریزان آب در سطح جهان شده است.
در سال ۲۰۳۰ یک سوم از مردم جهان که عمدتا در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند با ۵۰ درصد کمبود منابع آب سالم و گوارا مواجه می شوند.
ما ناچاریم در وضعیت مصرف آب تجدید نظر کنیم و در رابطه با کاهش مصرف آن به اشتراک و اتفاق نظر برسیم.
قیمت پایین آب در بخش های مختلف مانند شرب، صنعت و کشاورزی اثر عکس در کاهش مصرف آب دارد.
متوسط بارندگی از ۲۵۰ میلی متر در کشورمان به ۲۴۳ میلی متر کاهش یافته. متوسط بارش های ایران یک سوم متوسط بارندگی جهانی است.
سالهاست که گرفتار مشکلات خشکسالی هستیم. حرارت متوسط کشور ما حدود ۲ درجه سانتیگراد افزایش یافته و این موضوع میزان تبخیر آب را افزایش داده است.
ما ناچاریم برای پایداری در توسعه و همچنین پایداری در منابع آب، مصرف آب در کشور را کاهش دهیم.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.