رویارویی روستاهای گنبدکاووس با کمبود آب شرب

به گزارش خبرنگار ایرنا، به گفته محمد حمیدی (فرماندارویژه گنبدکاووس) درنشست بررسی مشکلات آب آشامیدنی مناطق روستایی گلستان: کمبود منابع آب و فرسودگی شبکه انتقال و توزیع آن، دو مشکل جدی مناطق روستایی است. وی خاطرنشان کرد تامین منابع آبی جدید و بهسازی شبکه های لوله کشی فرسوده آب مناطق روستایی نیازمند اعتبارات ویژه مالی است، ضمناً کمبود تانکرهای آبرسانی سبب شده تا مدت زمان تحویل آب به این روستاها بین 17 تا 25 روز باشد که لازم است برای کوتاه کردن این زمان علاوه بر تخصیص خودروهای جدید آبرسانی، از ظرفیت های مردمی نیز دراین خصوص استفاده شود. بنا به اظهار فرماندار ویژه گنبدکاووس مدیریت مصرف آب از نکات ضروری در استفاده بهینه از منابع موجود است و بحران آب در کشور جدی است. احمدرضا آدینه (بخشدارمرکزی گنبدکاووس) برلزوم اهتمام ویژه برای ...
24 ژوئن, 2016

به گزارش خبرنگار ایرنا، به گفته محمد حمیدی (فرماندارویژه گنبدکاووس) درنشست بررسی مشکلات آب آشامیدنی مناطق روستایی گلستان: کمبود منابع آب و فرسودگی شبکه انتقال و توزیع آن، دو مشکل جدی مناطق روستایی است.
وی خاطرنشان کرد تامین منابع آبی جدید و بهسازی شبکه های لوله کشی فرسوده آب مناطق روستایی نیازمند اعتبارات ویژه مالی است، ضمناً کمبود تانکرهای آبرسانی سبب شده تا مدت زمان تحویل آب به این روستاها بین ۱۷ تا ۲۵ روز باشد که لازم است برای کوتاه کردن این زمان علاوه بر تخصیص خودروهای جدید آبرسانی، از ظرفیت های مردمی نیز دراین خصوص استفاده شود.
بنا به اظهار فرماندار ویژه گنبدکاووس مدیریت مصرف آب از نکات ضروری در استفاده بهینه از منابع موجود است و بحران آب در کشور جدی است.
احمدرضا آدینه (بخشدارمرکزی گنبدکاووس) برلزوم اهتمام ویژه برای رفع مشکلات کمبود منابع آب در این بخشها بویژه تامین آب، تسریع درآبرسانی سیار و اصلاح شبکه فرسوده تاکید کرد.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.