روستاهای شرق سمنان در طول شبانه روز ۲ ساعت آب آشامیدنی دارند

بخشدار مرکزی سمنان با اشاره کاهش بارندگی در روستاهای شرقی سمنان و شرایط دشوار مردم این مناطق ، تامین آب آشامیدنی این روستاها را یکی از مشکلات مهم منطقه دانست. رمضانعلی نوچه ناسار اظهار داشت: برخورداری از آب شرب در طول روز به مدت 2 ساعت در این روستاها مشکلات زیادی را برای روستاییان این منطقه به وجود آورده است. از طرفی به گفته ی حسن سعد الدین ، فرماندار سمنان ، حفر چاه محمد آباد جهت مقابله با مشکلات ناشی از کم آبی و خشکسالی و افت آب های زیرزمینی و کم شدن آب چاه ها و قنوات بویژه در روستاهای دوزهیر و آبخوری و جام، انجام شده است. چاه محمد آباد از سال 86 به منظور تامین آب آشامیدنی این روستاها حفر شده است. این درحالی است که بنابر اظهارات سجادی ، ...
13 آوریل, 2014

بخشدار مرکزی سمنان با اشاره کاهش بارندگی در روستاهای شرقی سمنان و شرایط دشوار مردم این مناطق ، تامین آب آشامیدنی این روستاها را یکی از مشکلات مهم منطقه دانست.

رمضانعلی نوچه ناسار اظهار داشت: برخورداری از آب شرب در طول روز به مدت ۲ ساعت در این روستاها مشکلات زیادی را برای روستاییان این منطقه به وجود آورده است.

از طرفی به گفته ی حسن سعد الدین ، فرماندار سمنان ، حفر چاه محمد آباد جهت مقابله با مشکلات ناشی از کم آبی و خشکسالی و افت آب های زیرزمینی و کم شدن آب چاه ها و قنوات بویژه در روستاهای دوزهیر و آبخوری و جام، انجام شده است.

چاه محمد آباد از سال ۸۶ به منظور تامین آب آشامیدنی این روستاها حفر شده است.

این درحالی است که بنابر اظهارات سجادی ، مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان سمنان ، تهیه و تدوین طرح و نقشه ها و نیز برآوردهای مالی جهت لوله گذاری انتقال آب به فاصله ی ۱۸ کیلومتر به روستاهای مذکور انجام شده است و در حال حاضر با مشکلات و محدودیت های اعتباری مواجه است.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.