دستگاهی که با فتوسنتز، آب را تصفیه می‌کند

به تازگی فیلتری برای تصفیه آب ساخته شده که به وسیله گیاهان فعال می شود.
24 فوریه, 2019

به تازگی فیلتری برای تصفیه آب ساخته شده که به وسیله گیاهان فعال می شود. دستگاه Drop by Dropآب های خاکستری مربوط به سینک و ماشین های ظرفشویی را پاکسازی می کند.

درهمین راستا گیاهانی زیر یک گنبد شیشه ای قرار دارند و یک لامپ روشن در گنبد به ایجاد فرایند فتوسنتز منجر می شود. به هرحال پس از رد شدن آب خاکستری از این گنبد، آب مقطری تولید می شود که با افزودن نمک خوراکی قابل آشامیدن می شود.


لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.