جلسه آموزشی تصفیه آب در دفتر مرکزی شرکت هیراب سان+عکس

جلسه آموزشی تصفیه آب در 19 مرداد 1396 در دفتر مرکزی شرکت هیراب سان با حضور عده ای از نمایندگان جدید شرکت برگزار گردید. در این دوره آموزشی ، متخصصین و کارشناسان شرکت هیراب سان، مطالب علمی و کاربردی در خصوص آب و تصفیه آب و همچنین نکات فنی مربوط به دستگاههای تصفیه آب را به شرکت کنندگان آموزش دادند. شرکت هیراب سان جهت افزایش سطح آگاهی علمی و توان فنی نمایندگان خود، همه ساله اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نماید. هدف نهایی از برگزاری این دوره های منظم آموزشی، افزایش رضایتمندی مشتریان از خدمات نمایندگان می باشد.                  
10 آگوست, 2017

جلسه آموزشی تصفیه آب در ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ در دفتر مرکزی شرکت هیراب سان با حضور عده ای از نمایندگان جدید شرکت برگزار گردید. در این دوره آموزشی ، متخصصین و کارشناسان شرکت هیراب سان، مطالب علمی و کاربردی در خصوص آب و تصفیه آب و همچنین نکات فنی مربوط به دستگاههای تصفیه آب را به شرکت کنندگان آموزش دادند.
شرکت هیراب سان جهت افزایش سطح آگاهی علمی و توان فنی نمایندگان خود، همه ساله اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نماید. هدف نهایی از برگزاری این دوره های منظم آموزشی، افزایش رضایتمندی مشتریان از خدمات نمایندگان می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.