تمامی شهرهای کهگیلویه و بویراحمد مشکل آب آشامیدنی دارند

علی لطفی ، مدیرعامل آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تاکید بر ضرورت جداسازی آب آشامیدنی از آب مصرفی فضای سبز در شهرهای این استان گفت : در حال حاضر تمام شهرهای کهگیلویه و بویراحمد با مشکل آب شرب مواجهند. لطفی که در شورای برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد صحبت می کرد ضمن اعلام آمادگی جهت اعطای مجوز برداشت از منابع سطحی به شهرداری های استان جهت آبیاری فضای سبز افزود: این کار موجب کاهش فشار بر شبکه آب آشامیدنی شهرهای استان می شود.
26 آوریل, 2014

علی لطفی ، مدیرعامل آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تاکید بر ضرورت جداسازی آب آشامیدنی از آب مصرفی فضای سبز در شهرهای این استان گفت : در حال حاضر تمام شهرهای کهگیلویه و بویراحمد با مشکل آب شرب مواجهند.
لطفی که در شورای برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد صحبت می کرد ضمن اعلام آمادگی جهت اعطای مجوز برداشت از منابع سطحی به شهرداری های استان جهت آبیاری فضای سبز افزود: این کار موجب کاهش فشار بر شبکه آب آشامیدنی شهرهای استان می شود.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.