تبدیل آب لجَن حوض به آب شرب با دستگاه تصفیه آب خانگی آکواجوی

لجن ، آب حوض و آب جوی در این برنامه ی زنده به وسیله ی دستگاه تصفیه آب خانگی آکواجوی و در حضور تماشاچیان تبدیل به آب آشامیدنی سالم و گوارا می شود.