تامین آب شرب روستاییان ،دغدغه امروز خراسان جنوبی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم به گفته حجت السلام توکلی امام جمعه این شهر ، در این مناطق پس از پشت سرگذاشتن 18 سال خشکسالی باید به فکر تامین آب شرب برای روستاییان باشیم زیرا زندگی روستایی به آب وابسته است و فعالیت های آنها نیاز ضروری به آب سالم و گوارا دارد. به گفته کارشناسان، روستاییانی که از نعمت داشتن آب آشامیدنی محرومند،برای تامین آب نیاز به لوله کشی در این مناطق دارند و برای این هموطنان عزیز بهترین راه حل به منظور تصفیه آب ورودی به منزل خود، استفاده از دستگاههای تصفیه آب خانگی می باشد.
14 می, 2016

به گزارش خبرگزاری تسنیم به گفته حجت السلام توکلی امام جمعه این شهر ، در این مناطق پس از پشت سرگذاشتن ۱۸ سال خشکسالی باید به فکر تامین آب شرب برای روستاییان باشیم زیرا زندگی روستایی به آب وابسته است و فعالیت های آنها نیاز ضروری به آب سالم و گوارا دارد.
به گفته کارشناسان، روستاییانی که از نعمت داشتن آب آشامیدنی محرومند،برای تامین آب نیاز به لوله کشی در این مناطق دارند و برای این هموطنان عزیز بهترین راه حل به منظور تصفیه آب ورودی به منزل خود، استفاده از دستگاههای تصفیه آب خانگی می باشد.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.