بدون استاندارد کردن خودروها استاندارد شدن سوخت هیچ فایده‌ای ندارد

مدیر شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر تاثیر استاندارد کردن سوخت در میزان آلودگی هوا اظهار کرد: سوخت دیزل به خودی خود بد نیست اگر استاندارد آن را رعایت کرده و دیزل پاک تولید کنید که با تلاش‌های وزارت نفت سال گذشته میزان گوگرد سوخت دیزل از 7000 PPM به 200 PPM‌رساند. این وزارتخانه برنامه دارد که همین میزان را هم به زیر 10 PPM که استاندارد کشورهای جهان، آمریکا و اتحادیه اروپاست برساند اما حتی اگر سوخت مناسب داشته باشیم بدون استاندارد کردن خودروها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و این کار در کاهش آلودگی هوا تاثیری نخواهد داشت. وی ادامه داد: در حال حاضر تکنولوژی خودروها بسیار پایین است و حتی خودروهای سنگینی تردد می‌کنند که 60 سال از عمر آنها گذشته ...
11 اکتبر, 2013

مدیر شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر تاثیر استاندارد کردن سوخت در میزان آلودگی هوا اظهار کرد: سوخت دیزل به خودی خود بد نیست اگر استاندارد آن را رعایت کرده و دیزل پاک تولید کنید که با تلاش‌های وزارت نفت سال گذشته میزان گوگرد سوخت دیزل از ۷۰۰۰ PPM به ۲۰۰ PPM‌رساند. این وزارتخانه برنامه دارد که همین میزان را هم به زیر ۱۰ PPM که استاندارد کشورهای جهان، آمریکا و اتحادیه اروپاست برساند اما حتی اگر سوخت مناسب داشته باشیم بدون استاندارد کردن خودروها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و این کار در کاهش آلودگی هوا تاثیری نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر تکنولوژی خودروها بسیار پایین است و حتی خودروهای سنگینی تردد می‌کنند که ۶۰ سال از عمر آنها گذشته است.
رشیدی در مورد اجرای قانون معاینه فنی خودروها اظهار کرد: معاینه فنی خودرو یک بحث جدی در کنترل آلودگی هواست که در قانون جامع آلودگی هوا بند شماره دو آن نیز مدنظر قرار گرفته است اما متاسفانه تا کنون هیچ الزامی برای تعهد به این قانون نبوده است.
وی ادامه داد: طبق قانون باید نصب کاتالیست کانورتر و کربن کنیستر که تا حد زیادی در کنترل آلودگی هوا نقش دارند باید در خدمات پس از فروش خودروها باشد اما به دلیل قیمت این دستگاه‌ها که بین ۲۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است این بند از قانون به اجرا در نیامده است.
وی تاکید کرد: امیدواریم با توجه به تغیر نگرش سازمان حفاظت محیط زیست برنامه کاهش آلودگی هوا با جدیت پیگیری شود.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.