بحران تصفیه آب در پایتخت : هشدار برای استاندارد آب تهران

بنا به اظهارات معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست ، افزایش روند کنونی مصرف آب در تهران باعث خواهد شد که تصفیه کردن آب تهران با چالش های جدی مواجه شود. افزایش مصرف آب در تهران باعث خواهد شد که استفاده از آب چاهها برای تامین آب افزایش یابد و نتیجه آن می تواند به خطر افتادن کیفیت شیمیایی آب و در نتیجه بروز بیماری های اسهالی ، مزمن و... در تهران باشد. دکتر سعید متصدی درباره ادامه روند مصرف کنونی آب در تهران هشدار داد و ضمن تاکید بر لزوم صرفه جویی پایتخت نشینان در مصرف آب گفت: در صورتی که روند مصرف فعلی آب ادامه یابد ، چاره ای جز افزایش ورود آب چاه ها نیست و در این شرایط امکان رسیدن به استانداردهای میکروبی با ...
16 جولای, 2014

بنا به اظهارات معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست ، افزایش روند کنونی مصرف آب در تهران باعث خواهد شد که تصفیه کردن آب تهران با چالش های جدی مواجه شود. افزایش مصرف آب در تهران باعث خواهد شد که استفاده از آب چاهها برای تامین آب افزایش یابد و نتیجه آن می تواند به خطر افتادن کیفیت شیمیایی آب و در نتیجه بروز بیماری های اسهالی ، مزمن و… در تهران باشد.
دکتر سعید متصدی درباره ادامه روند مصرف کنونی آب در تهران هشدار داد و ضمن تاکید بر لزوم صرفه جویی پایتخت نشینان در مصرف آب گفت: در صورتی که روند مصرف فعلی آب ادامه یابد ، چاره ای جز افزایش ورود آب چاه ها نیست و در این شرایط امکان رسیدن به استانداردهای میکروبی با توجه به سیستم های تصفیه آب وجود دارد اما در بخش ترکیبات شیمیایی آب امکان رسیدن به استانداردها و تصفیه آب میسر نیست.
وی در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه هم اکنون آب آشامیدنی تهران از سدها و چاه ها تامین می شود ، آب سدها را از نظر ترکیبات شیمیایی و میکروبی استاندارد توصیف کرد اما اظهار داشت که آب چاهها اینطور نیست و باید با مخلوط شدن با آب سد ، در سرجمع به حد مجاز برسد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست کاهش نزولات آسمانی را علت کاهش حجم آب های زیرزمینی عنوان کرد و در خصوص افزایش میزان غلظت آلایندگی ها در آب چاهها هشدار داد.

وی اظهار امیدواری کرد که با کمک شهروندان ، آب شرب تهران از حد استانداردها خارج نشود.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.