باشد، آبی باشد : آکواجوی مجری کمپین هشدار درباره ی کم آبی شد

آکواجوی ، با همکاری عکاس و هنرمند صاحب سبک ایرانی آقای علیرضا فانی ، اقدام به راه اندازی کمپینی در حمایت از محیط زیست ایران و با محوریت خشکسالی نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت هیراب سان ، هدف از اجرای این کمپین که از 13 مرداد 1394 با اکران بیلبوردهایی در سطح شهر تهران آغاز شده است هشدار درباره ی خشکسالی و کم آبی در کشور می باشد. آکواجوی معتقد است که علیرغم کم آبی و خشکسالی حاکم بر کشور، با افزایش سطح آگاهی عمومی می توان به آینده امیدوار بود. کافیست هر ایرانی این مهم را که مشکل آب جدی است به یک دوست یاد آوری کند.
15 آگوست, 2015

آکواجوی ، با همکاری عکاس و هنرمند صاحب سبک ایرانی آقای علیرضا فانی ، اقدام به راه اندازی کمپینی در حمایت از محیط زیست ایران و با محوریت خشکسالی نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت هیراب سان ، هدف از اجرای این کمپین که از ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ با اکران بیلبوردهایی در سطح شهر تهران آغاز شده است هشدار درباره ی خشکسالی و کم آبی در کشور می باشد.
آکواجوی معتقد است که علیرغم کم آبی و خشکسالی حاکم بر کشور، با افزایش سطح آگاهی عمومی می توان به آینده امیدوار بود. کافیست هر ایرانی این مهم را که مشکل آب جدی است به یک دوست یاد آوری کند.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.