امکان وجود نیترات در آب آشامیدنی تهران در تابستان

بنا به اظهارات معاونت بهداشت و سلامت شوراي شهر تهران " در هواي سرد از مقدار نيترات در آب تهران كاسته مي شود اما اين نگراني از وجود نيترات در هواي گرم وجود خواهد داشت . به گفته رحمت الله حافظي در تابستان امسال شاهد افزايش چند برابري وجود نيترات در آب بوديم كه طي آزمايشات صورت گرفته اين مقدار خارج از استانداردهاي تعريف شده جهاني مي باشد . حافظي در ادامه افزود : اين مستندات براي كميسيون هاي مختلف از جمله كميسيون بهداشت ، انرژي و غيره نيز ارسال خواهد شد كه به زودي نتيجه بررسي اين مستندات از سوي اين نهاد ها اعلام خواهد شد . تحقيقات نشان داده است كه در فصل هاي گرم ، با توجه به كاهش منابع تامين آب مصرفي و افزايش استفاده از آب هاي زيرزميني ...
2 فوریه, 2015

بنا به اظهارات معاونت بهداشت و سلامت شوراي شهر تهران ” در هواي سرد از مقدار نيترات در آب تهران كاسته مي شود اما اين نگراني از وجود نيترات در هواي گرم وجود خواهد داشت .

به گفته رحمت الله حافظي در تابستان امسال شاهد افزايش چند برابري وجود نيترات در آب بوديم كه طي آزمايشات صورت گرفته اين مقدار خارج از استانداردهاي تعريف شده جهاني مي باشد .

حافظي در ادامه افزود : اين مستندات براي كميسيون هاي مختلف از جمله كميسيون بهداشت ، انرژي و غيره نيز ارسال خواهد شد كه به زودي نتيجه بررسي اين مستندات از سوي اين نهاد ها اعلام خواهد شد .

تحقيقات نشان داده است كه در فصل هاي گرم ، با توجه به كاهش منابع تامين آب مصرفي و افزايش استفاده از آب هاي زيرزميني جهت تامين آب مصرفي شهرها ، ميزان غلظت نيترات در آب كلانشهرها افزايش مي يابد اين در حالي است كه در فصل هاي سرد به دليل كاهش مصرف آب ميزان غلظت نيترات در آب كمتر مي شود .

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.