آلودگی هوای لرستان دو برابر حد مجاز

خبرگزاري موج - مدير كل حفاظت محيط زيست لرستان گفت:آلودگي هواي استان ناشي از وجود ريز گردهاي معلق در آسمان، هم اكنون حدود دو برابر حد مجاز و استاندارد است. محمدحسين بازگير افزود: ميزان ذرات معلق در آسمان لرستان ۲۴۶ ميكروگرم بر مترمكعب برآورد شده كه اين ميزان معادل ۱/۶ (يك و شش دهم) برابر حد استاندارد است. وي با اشاره به اينكه حد استاندارد ميزان ذرات معلق در آسمان ۱۵۰ ميكروگرم بر مترمكعب است، تصريح كرد: ميزان آلودگي هواي استان لرستان در اوايل صبح امروز يك برابر مقدار مجاز و برابر ۱۷۰ ميكرو گرم بر مترمكعب بود كه دراين مدت ميزان آلودگي هواي استان با افزايش مواجه شده است.
17 ژوئن, 2013

خبرگزاري موج – مدير كل حفاظت محيط زيست لرستان گفت:آلودگي هواي استان ناشي از وجود ريز گردهاي معلق در آسمان، هم اكنون حدود دو برابر حد مجاز و استاندارد است.

محمدحسين بازگير افزود: ميزان ذرات معلق در آسمان لرستان ۲۴۶ ميكروگرم بر مترمكعب برآورد شده كه اين ميزان معادل ۱/۶ (يك و شش دهم) برابر حد استاندارد است. وي با اشاره به اينكه حد استاندارد ميزان ذرات معلق در آسمان ۱۵۰ ميكروگرم بر مترمكعب است، تصريح كرد: ميزان آلودگي هواي استان لرستان در اوايل صبح امروز يك برابر مقدار مجاز و برابر ۱۷۰ ميكرو گرم بر مترمكعب بود كه دراين مدت ميزان آلودگي هواي استان با افزايش مواجه شده است.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.