آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات در شهرستان های استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته حمیدرضا رحمانی(عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان) :افزایش میزان نیترات در بدن انسان منجر به شیوع انواع سرطان می‌شود، زیرا نیترات یکی از عوامل تهدید کننده سلامت انسان‌ها است.
حمید رضا رحمانی (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان) وجود ۵۰ میلی گرم نیترات در یک لیتر آب را استاندارد دانست و اظهار داشت بیشترین میزان نیترات که هر انسانی می بایست مصرف کند روزانه ۳.۶۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن است و بیش از این میزان سلامت فرد را تهدید می کند..وی در ادامه افزود بیش از ۸۵ درصد آب شرب شهرستان‌های استان اصفهان ازجمله نجف آباد و تیران و کرون دارای نیترات استاندارد است ولی در دهاقان، فریدن و خوانسار تنها ۵۰ درصد آب دارای نیترات استاندارد می باشد.
بنا به اظهار حمید رضا رحمانی (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان) :استفاده از کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی علاوه بر تولید محصولات با نیترات بالا باعث آلوده شدن خام و منابع آب زیرزمینی به نیترات می شود.