سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)

آب شرب برخی از روستاهای چادگان از طریق تانکر تامین می شود

به گفته مديرآب و فاضلاب روستايي شهرستان چادگان: آب شرب هفت روستا در بخش مركزي و چنار رود با تانكر تامين مي شود. بنا به اظهار زماني( مديرآب و فاضلاب روستايي شهرستان چادگان): هم اكنون تامین آب شرب 3 روستا در بخش مركزي از طریق تانكر آب سيار اداره آب و فاضلاب روستايي واجاره چاه كشاورزي می باشد و آب شرب 4 روستاي دیگر با تانكرهاي سيار اين اداره تامين مي شوند. وي افزود: پيش بيني مي شود در ماه هاي آينده شاهد كمبود آب آشامیدنی بهداشتی در4 الي 5 روستا ی دیگر دربخش چنار رود باشيم كه می بایست آب مصرفی آنها نيز با تانكر سيار تامين شود.
3 می, 2016

به گفته مديرآب و فاضلاب روستايي شهرستان چادگان: آب شرب هفت روستا در بخش مركزي و چنار رود با تانكر تامين مي شود.
بنا به اظهار زماني( مديرآب و فاضلاب روستايي شهرستان چادگان): هم اكنون تامین آب شرب ۳ روستا در بخش مركزي از طریق
تانكر آب سيار اداره آب و فاضلاب روستايي واجاره چاه كشاورزي می باشد و آب شرب ۴ روستاي دیگر با تانكرهاي سيار اين اداره تامين مي شوند.

وي افزود: پيش بيني مي شود در ماه هاي آينده شاهد كمبود آب آشامیدنی بهداشتی در۴ الي ۵ روستا ی دیگر دربخش چنار رود باشيم كه می بایست آب مصرفی آنها نيز با تانكر سيار تامين شود.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز دارید؟با ما گفتگو کنید