آب شرب برخی از روستاهای چادگان از طریق تانکر تامین می شود

به گفته مديرآب و فاضلاب روستايي شهرستان چادگان: آب شرب هفت روستا در بخش مركزي و چنار رود با تانكر تامين مي شود. بنا به اظهار زماني( مديرآب و فاضلاب روستايي شهرستان چادگان): هم اكنون تامین آب شرب 3 روستا در بخش مركزي از طریق تانكر آب سيار اداره آب و فاضلاب روستايي واجاره چاه كشاورزي می باشد و آب شرب 4 روستاي دیگر با تانكرهاي سيار اين اداره تامين مي شوند. وي افزود: پيش بيني مي شود در ماه هاي آينده شاهد كمبود آب آشامیدنی بهداشتی در4 الي 5 روستا ی دیگر دربخش چنار رود باشيم كه می بایست آب مصرفی آنها نيز با تانكر سيار تامين شود.
3 می, 2016

به گفته مديرآب و فاضلاب روستايي شهرستان چادگان: آب شرب هفت روستا در بخش مركزي و چنار رود با تانكر تامين مي شود.
بنا به اظهار زماني( مديرآب و فاضلاب روستايي شهرستان چادگان): هم اكنون تامین آب شرب ۳ روستا در بخش مركزي از طریق
تانكر آب سيار اداره آب و فاضلاب روستايي واجاره چاه كشاورزي می باشد و آب شرب ۴ روستاي دیگر با تانكرهاي سيار اين اداره تامين مي شوند.

وي افزود: پيش بيني مي شود در ماه هاي آينده شاهد كمبود آب آشامیدنی بهداشتی در۴ الي ۵ روستا ی دیگر دربخش چنار رود باشيم كه می بایست آب مصرفی آنها نيز با تانكر سيار تامين شود.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.