آب آشامیدنی برای ۳۵۷ روستا در خوزستان با تانکر تامین می شود

به گفته ی "غلامعلی خلیف پور" آب آشامیدنی 357 روستا در خوزستان از طریق تانکرهای سیار تامین می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان افزود: بیش از 65 هزار و 500 نفر در قالب 10 هزار و 925 خانوار ساکن این روستاها هستند که آب شرب مورد نیاز آنها بوسیله تانکر های سیار آب رسان تامین می شود. " خلیف پور " خشکسالی شدید را عامل اصلی کمبود و افت فشار آب در روستاهای خوزستان عنوان کرد. به گفته ی این مقام مسئول ، روزانه 730 هزار متر مکعب آب به وسیله ی 91 دستگاه تانکر به این روستاها حمل می شود.
10 سپتامبر, 2014

به گفته ی “غلامعلی خلیف پور” آب آشامیدنی ۳۵۷ روستا در خوزستان از طریق تانکرهای سیار تامین می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان افزود: بیش از ۶۵ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۱۰ هزار و ۹۲۵ خانوار ساکن این روستاها هستند که آب شرب مورد نیاز آنها بوسیله تانکر های سیار آب رسان تامین می شود. ” خلیف پور ” خشکسالی شدید را عامل اصلی کمبود و افت فشار آب در روستاهای خوزستان عنوان کرد.
به گفته ی این مقام مسئول ، روزانه ۷۳۰ هزار متر مکعب آب به وسیله ی ۹۱ دستگاه تانکر به این روستاها حمل می شود.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.